Articles @ thoveran.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Visie

Ons leven en werken verandert sneller, niet iedere verandering leidt ook daadwerkelijk tot een verbetering. Er is geen vaste aanpak of toverspreuk die leidt tot een gegarandeerde verbetering. Wat we wel hebben zijn de ervaring, kennis en vaardigheden om een veranderingstraject succesvol te laten verlopen.

Een ruime ervaring opgedaan vooral in ICT- operations- energie- en technologiesector durven we iedere verbetering met u aan te gaan om onze competenties, kennis en ervaring toe te passen in uw organisatie. Thoveran staat voor professioneel veranderen met verstand van zaken. Veranderingen moeten een verbetering zijn en precies passend op de behoefte van de organisatie.

Start altijd met scherp kijken waarom u een verandering wenst te bewerkstelligen, wat u wenst te veranderen, waarheen die verandering moet leiden, wie die verandering moet bewerkstelligen en als laatste hoe u deze verandering wenst te realiseren en met wie? Thoveran staat voor een betrouwbare actiegerichte verandering, niet toveren maar handelen met verstand van zaken.