Articles @ thoveran.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Veranderen....

Veranderen met technologie

Technologie verandert  onze manier van werken en leven. Nieuwe mogelijkheden ontstaan en wij kunnen u helpen om met behulp van technologie de verandering te pakken. Internet Of Things toepassen of bestaande technologie upgraden hebben wij ervaring mee. Migraties van hardware, software of netwerken is bekend terrein.

Veranderen van uw organisatie

Verandering is een constante voor iedere organisatie, maar niet iedere verandering leidt ook daadwerkelijk tot een verbetering. Wij brengen een veranderproces op gang waardoor u en uw medewerkers ontdekken hoe de toekomst vorm te geven. Samen met u sturen wij de verandering vanuit de lijnorganisatie aan en borgen wij resultaten. Thoveran heeft een betrouwbare aanpak om u hierbij te helpen.

Veranderen van uw processen

Een grote roll-out waarbij een geoptimaliseerd proces dient te worden ingericht of het verbeteren van bestaande processen kan Thoveran advies-, project- en programmamanagement leveren. Met een achtergrond in Internal en IT auditting kunnen knelpunten snel worden gedecteerd en verbeterd waarbij we starten met een vastleggen van het bestaande zodat we aantoonbaar resultaat laten zien.